Konami公布《合金装备5:原爆点》DLC和降价细节

Konami公布《合金装备5:原爆点》DLC和降价细节

Konami今天宣布了《合金装备5:原爆点》大量的新细节,包括可继承内容,DLC,伙伴App和次时代主机版本的降价等。

首先,Konami透露最先购买游戏的玩家将会获得一款用于《幻影之痛》的DLC。这款DLC将会被包括在首批游戏的零售版本中,而数字版也将在一定时间内获得这个DLC。DLC给玩家提供了一个基地区域。基地在《原爆点》中首先出现,将会在《幻影之痛》中扮演重要角色。这款DLC可以通过下载码来解锁。

同时,购买了《原爆点》的玩家将可以解锁可以在《幻影之痛》中继承的内容。《原爆点》中解救的战复和VIP将会成为《幻影之痛》中玩家基地的成员,角色皮肤同样也可以被继承。

《原爆点》将包括一个iDROID App,可以复制游戏中的boss,地图设备等。玩家可以通过IOS和安卓设备免费下载这款app。玩家可以使用app查看地图,请求空中支援或者播放在游戏中找到的卡带。

最后,Konami同时宣布将会降低次世代主机版本的价格至29.99美金,这将让游戏的价格同现代主机版本相同。但是数码下载版的价格为19.99美金,是各个版本中最便宜的。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注