MMORPG盛世不在 快餐游戏大行其道

跳票是暴雪的代名词,但是在又一款备受瞩目的产品上,暴雪开始上演“撕票”了。

9月24日,暴雪总裁Mike Morhaime在接受外媒Polygon采访时正式承认“泰坦”项目已经取消,因为它看上去并不那么有趣。

Morhaime表示“泰坦”上马的一个重要因素是《魔兽世界》的成功,但它的成功让公司与暴雪游戏的玩家都出现了一种不真实的义务感与自我认知问题,暴雪并不是一家MMORPG公司,在重新审视泰坦项目后,他们认为不应该将自己绑定在某个特定的类型上。

《泰坦》始于2007死于2014

2007年,在MMORPG最红,在魔兽世界最顶峰的时候,暴雪就确认正在研发下一款大作,只是暴雪的保密做的太好,甚至到了2012年还有人认为泰坦将是一款类似《坦克世界》一样的MMOTPS,但是泰坦是一款不折不扣的MMORPG大作。

暴雪的期望可能很简单,在2007年魔兽世界接近巅峰状态下,暴雪需要研发出另外一款游戏来代替甚至超越魔兽世界。

但是这几年的MMORPG的发展着实不尽如人意,暴雪预见了魔兽的下滑,却没有预见到整个MMORPG的下滑。

 为什么暴雪会将该项目砍掉?因为在整个端游MMORPG下滑的情况下,不会再出现第二春,倒V字型的走势已经到了下半段。在这种情况下,《泰坦》做到极致的最好成绩就是第二个《魔兽世界》,这对于一向逼格甚高,讲求不断超越自我的暴雪是不可接受的。

所以在经过7年的研发后,暴雪还是主动拿起铡刀自宫该项目。即使,这个项目已经不知道耗费了暴雪多少的人力、物力。甚至将《魔兽世界》项目组的员工抽调到了泰坦项目组。但是,MMORPG下滑的这股洪流,即使强如暴雪,也阻挡不了。

7年前,MMORPG的顶峰,7年后的今天,MMORPG的盛世不在。

MMORPG不可阻挡的下滑趋势

为什么我会说MMORPG的下滑趋势不可阻挡?

我们可以找两个参照物,腾讯备受期待的代理自韩国的大作《剑灵》在未上线之前,声势浩大,但真正进入运营后,立马噤声。

在拥有腾讯导流在前,《剑灵》本身品质还属上乘的强强联合状态下,MMORPG依然死水一滩。

我们至今所能想到的MMORPG游戏依然是首选《魔兽世界》、《传奇》、《征途》等。

在今年畅游发布Q2财报时,畅游CEO王韬所说的一番话我们可以感受一下这股下滑的趋势

“《天龙八部》在PC端的运营状况,由于整个市场用户减少的原因,同时《天龙八部》在畅游收入中所占的比例超过了60%,所以我们在今年也调低了《天龙八部》的收入任务目标,基本上与去年是持平的,以便让团队有精力去开发更长期的玩法,从而稳定《天龙八部》的用户群。在《天龙八部》的未来收入上,我们会比较保守。”

老的经典产品在下滑,新的产品无力跟进填补市场,这就是现状。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注