steam游戏推荐:《陷阵之志》回到过去的时间线拯救世界

steam游戏推荐:《陷阵之志》,一款角色扮演类机甲游戏,游戏中人类即将被灭绝,玩家需要将穿越时空回到过去,拯救这世界。游戏中你将操纵机甲与怪物战斗,不过就算你失败了但游戏还是没有结束,你可以利用穿越等等,回到过去帮助过去的自己,听起来好好玩的样子!

>>>陷阵之志下载地址<<<

steam游戏推荐:《陷阵之志》回到过去的时间线拯救世界

游戏内容要素很多。难度比前作《超越光速》低很多。玩了两个小时才到第二个岛屿,地图不大但是复杂度很高,搭配各种自定义驾驶员机甲能玩出各种花样,感觉是新的时间杀手。

steam游戏推荐:《陷阵之志》回到过去的时间线拯救世界

简单难度通关比较轻松,普通难度就能体会到被虫海淹没的感觉。画风到BGM都是《超越光速》口味的,机体套路变化很多,后期还有自定义小队来进行搭配。地图感觉有点少,自由度不算特别高。

steam游戏推荐:《陷阵之志》回到过去的时间线拯救世界

每一步都得考虑清楚,因为第一步都会对下面一步或者几步产生影响,没有sl大法可用。入门容易深入较难的SLG,每一局都比较烧脑,适合硬核玩家购买和尝试。游戏有武器购买和升级等等要素。

steam游戏推荐:《陷阵之志》回到过去的时间线拯救世界

最后,通关后感觉游戏的流程对比《超越光速》略短,毕竟只有4个岛,各种解锁要素也还没开始尝试,希望接下来的游戏可以给我带来更多的惊喜吧。

steam游戏推荐:《陷阵之志》回到过去的时间线拯救世界

以上就是本次steam游戏推荐的全部内容,想要了解更多精彩内容还请关注游戏堡网后续更新!

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注