BaldursGate3攻略好感度刷法大全 博德之门3攻略好感度攻略

BaldursGate3攻略好感度刷法大全 博德之门3攻略好感度攻略

时间: 2020-10-10 15:51:10  来源: admin  作者: admin

在博得之门3当中刷好感度肯定是很多玩家都非常头疼的一个问题,毕竟好感度这个问题真的很难说,有时候很多小伙伴不知道从哪里开始刷这个好感度,如果好感度还刷不好的话,那么之后我们做一些任务,或者日常的话,会有一些那么一丢丢的困难,其实博德之门3当中好感度是非常容易刷的,这一切都围绕不了一只动物那就是狗。

BaldursGate3攻略好感度刷法大全 博德之门3攻略好感度攻略

好感度的方法其实就是两个第1个方法,第一个就是在我们无所不能的营地当中进行摸狗大法,不停的摸狗,然后对狗进行一些比较好的互动,这时候就会有妹子还有法爷对你的行为表示赞同,这个时候我们就可以得到好感度了。

第2个方法就是可以在外面拐那么一条狗回来,让他变成在营地当中的狗,那么之后我们可以疯狂的进行撸狗,这样好感度也可以提升的非常的快。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注