DNF异端审判者速成装备怎么搭配 DNF异端审判者速成装备推荐

DNF异端审判者速成装备怎么搭配?速成也分好几类,下面就让91单机网小编详细为大家介绍DNF异端审判者速成装备推荐!

《DNF》异端审判者速成装备推荐

配装速成

该部分为懒人照搬配装。分五种情况进行介绍,根据自身的情况选择。

五种情况:

1、纯冒险团搬砖

2、平民白手起家

3、有钱拍卖速成

4、欧皇小号转正

5、史诗装完全体

如果想追求更个人化的配装,可参考五、六部分的装备分析。

1、纯搬砖号配装

说明:纯搬砖向。不打安徒恩、卢克,纯冒险团充数号、搬砖号。

2、平民白手起家配装

说明:无任何装备基础的情况下,由兑换传说装和廉价拍卖装构成的搭配。

成本低,但需要花一定时间制作。强度低,不足以担任安徒恩卢克主输出,但适合平民起步。

该搭配的思路为:

避免使用黄字、暴伤,以免进阶搭配时尴尬。

这里选择血色残阳套,是考虑其速度、暴击加成稍高,也不限定属强。对新号较友善。

其他远古套也是可以的,如果想追求更个性化的配装,可参考“5.2、任务传说”部分。

3、不差钱拍卖速成装

说明:无任何装备基础的情况下,以拍卖传说为主的搭配。

直接拍卖买一身,或者其他号淘汰后跨界过来。花费较高。

强度高于任务兑换装,但不如史诗散搭。

异端审判者输出并非爆炸级别,拍卖速成的战斗力期望不能过高。财力不足不建议走这一步骤。

本列表为最佳装备,其他稍逊选择,可参考“5.2、任务传说”部分。

注:该搭配无法做到全身都是精通防具,因此防御血量较低,存在脆弱的问题。

4、欧皇小号转正配装

说明:本为养猪号,无意中获得了一些强力史诗,打算培养一下。

根据个人财力,从上面2平民、3拍卖的方案里补上空缺的部位即可。

5、真爱神豪速配装:

说明:直接怼深渊,同时结合图鉴、跨界,快速获取一身顶级史诗套。

以上就是91单机网小编为大家整理的DNF异端审判者速成装备推荐。更多精彩请继续关注91单机网地下城与勇士攻略大全!

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注